Ook onze club heeft een aantal ereleden die door de jaren heen een grote verdienste voor onze club gehad hebben.

Ooms François: Is de persoon die in 1984 gevraagd had om in Geel een  badmintonclub te starten, hij heeft uit eigen zak een jaar lang de zaalhuur betaald en ook nog de nodige fondsen voorzien voor de aankoop van netten, palen enz… zonder François was onze club er niet geweest.
Hij werd ook onze eerste voorzitter en heeft in de jaren ‘90 onze club verlaten.
Verboven Jef: Is de oprichter van de club in 1984 met de nodige fondsen van François, heeft 30 jaar de functie van secretaris volbracht en is bijna 40 jaar bij het bestuur geweest tot aan zijn overlijden op 3 juli 2023.
Daarnaast was hij ook nog wedstrijdleider, heeft als medewerker met het bestuur van de PBA de functie van verantwoordelijke herencompetitie jaren uitgevoerd, was ook jarenlang hoofdscheidsrechter en zoveel meer.
Aerts Dina: Is de echtgenote van Jef en was penningmeester van in het begin tot bij het overlijden van Jef, na dus bijna 40 jaar over onze centjes gewaakt te hebben en een punctuele boekhouding gevoerd te hebben verlaat zij onze club.
Daems Etienne: Is ook heel vroeg als bestuurder bij de club gekomen en is ook een tijdje voorzitter geweest, heeft de club door soms moeilijke momenten geloodst, kunnen altijd op zijn advies of hulp rekenen en is nog steeds een aanspreekpunt voor het bestuur.